Home

Jordbruksverket nya regler

Nya regler för hästar - Jordbruksverket

Aktuell information om den nya - Jordbruksverke

 1. st två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade djur ska ses till oftare. • Katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett. • Katter får inte hållas bundna vare sig utomhus elle
 2. Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare. Jordbruksverket har också en tillfällig sida där kan du läsa om vad som gäller för ekologisk produktion från och med 2022. Där finns samlad information om vad som gäller för de olika produktionsområdena
 3. Den 15 juni 2020 börjar nya djurskyddsregler för hundar och katter att gälla. Här kan du läsa den nya föreskriften L 102
 4. NYHETER. Sedan oktober 2021 ska alla hästar i Sverige vara registrerade hos Jordbruksverket för att underlätta smittspårning vid utbrott av hästsjukdomar. Trots det har bara en tredjedel av.
 5. Målet med de nya reglerna är att. stärka djurskyddet för hundar och katter; anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen; tydliggöra hundar och katters beho

Nya regler för hundar - Jordbruksverket

Nya regler kring träd och buskar i betesmarker. Från och med 2008 infördes nya begränsningar av hur mycket träd och buskar som får finnas i betesmarker som berättigar till gårdsstöd. I den här rapporten presenterar projektet CAP:s miljöeffekter analyser av hur stödanslutning och röjning i betesmarker påverkades redan under 2008 och vad röjningarna. Kemisk ogräsbekämpning 2021. Häftet är en sammanställning av de kemiska ogräsmedel för jordbruksgrödor som är godkända av Kemikalieinspektionen. Uppgifterna i häftet gäller i mars 2021, men kan ha ändrats efter det. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Här finns information om ogräsmedlens effekt mot olika ogräs, andra. Foto: Michael Probst/AP. Sedan oktober 2021 ska alla hästar i Sverige vara registrerade hos Jordbruksverket för att underlätta smittspårning vid utbrott av hästsjukdomar. Trots det har bara en tredjedel av de cirka 350 000 hästarna i landet registrerats, rapporterar Ekot Nya trycksaker. Nya trycksaker. Här finns våra senaste rapporter och broschyrer. Du kan välja att läsa på skärmen eller ladda ner för att spara eller skriva ut. Namn A-Ö Publiceringsdatum Artikelnummer Artikelnummer fallande Normal Lista

De nya reglerna innebär att alla EU-länder får ett tydligare ansvar att tidigt upptäcka nya växtskadegörare och agera och bekämpa dem i syfte att utrota växtskadegörare som ännu inte är. Registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla inom EU för dig som har en anläggning för häst. Senast 1 oktober 2021 behöver därför du som driver anläggningen registrera den hos Jordbruksverket. Den som transporterar hästar behöver också se över sina skyldigheter

Nya regler för katter - Jordbruksverket

 1. Statistik och marknad Märkning och kontroll Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Jordbruksverket. Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna.
 2. Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare. Jordbruksverket har en tillfällig sida där kan du läsa om vad som gäller för ekologisk produktion från och med 2022. Där finns samlad information om vad som gäller för de olika produktionsområdena
 3. Nya regler för ekologisk produktion 2022. 2021-11-17. Statistik och marknad Märkning och kontroll Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion. Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla
 4. Nya regler med sundhetscertifikat och växtpass. Den 14 december 2019 inför Jordbruksverket nya regler för växthandel och införsel av växter från länder utanför EU. Kanarieöarna tillhör EU, men i frågor som har att göra med växtskydd räknas Kanarieöarna som ett område utanför EU. Tidigare undantag för privatpersoner gäller.

Nya regler kring användandet av betesfisk. I januari kom Jordbruksverket med nya regler om hur man får använda fisk eller andra vattenlevande djur som bete. Sedan tidigare har förbundet rapporterat om att Jordbruksverket bedömt att användandet av levande betesfisk är olagligt och nu har man i sina föreskrifter fastställt regler även. - Jordbruksverket.

Jordbruksverket har nu tagit fram förslag för hur Sverige ska leva upp till de nya EU-reglerna, och samtidigt göra övergången så enkel som möjligt för ekologiska odlare och djurhållare till menyn Lyssna Lättläst Languages Webbutik Mina sidor Sök För dig som Meny söker jordbrukarstöd eller vill bli ekologisk producent ska och resa Stöd Djur Växter Mat och drycker Utveckla företagande landsbygden Jordbruket, miljön..

Jordbruksverke

Hästar - Jordbruksverket

Nya regler - även hobbyhöns måste registreras hos Jordbruksverket. Höns och andra fjäderfän för hobbybruk har varit fria från att registreringskrav hos Jordbruksverket. Från mitten av april blir det registreringsskuldighet om man så bara har har två höns (höns är sociala djur). Detta öppnar också efter registrering för de. Jordbruksverket. Så sköter du din hund. Under den här sidan hittar du fler regler om att vara hundägare. Titta gärna in för det är lätt att glömma vad som gäller. Nya regler för hund- och kattägare från 15 juni 2020 Viktiga regler 5 Skötsel 6 Stallmiljö 10 Måttbestämmelser 13 Förprövning 17 du inte bygga nya spiltor som ska användas för din hästs dygns-vila. De spiltor som du redan har får du fortfarande använda för hästens dygnsvila. Det är tillåtet att bygga spiltor som ska använ- Jordbruksverket. Det nya registret för klimatdeklarationer publiceras i början av 2022 - på den här föreläsningen visar Boverket vad det kommer innehålla för att skapa en dia.. Hör svaret från Jordbruksverket i klippet. Foto: pressbild: Jordbruksverket/ Anna Beijron SVT Visa alla (3) Visa alla (3) Jordbruksverket om övergivna katter: För tidigt att utvärdera nya regler

Nya regler från Jordbruksverket för katt- och hundägare

Kemisk ogräsbekämpning 2021. Häftet är en sammanställning av de kemiska ogräsmedel för jordbruksgrödor som är godkända av Kemikalieinspektionen. Uppgifterna i häftet gäller i mars 2021, men kan ha ändrats efter det. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Här finns information om ogräsmedlens effekt mot. Växthusteknik. Ta del av ny kunskap om växthusteknik i häftet som ursprungligen skrevs av Jonas Möller Nielsen. Häftet har uppdaterats av Jonas Möller Nielsen och Sven Nimmermark. Nya kapitel om avfuktning, assimilationsbelysning och koldixid har tillkommit i omarbetningen. Många bilder och figurer illustrerar den faktaspäckade texten. produktion (Jordbruksverket, 2007a) och stödansökningarna ökade kraftigt (SCB, 2009). Två år senare, 2007, vid EU-kommissionens revision av den nya stödformen riktades stark kritik mot Jordbruksverkets definition av betesmark, Sverige ansågs dela ut stöd till betesmarker med för många träd och buskar (Jordbruksverket, 2007b.

Jordbruksverket nya regler | de nya reglerna, som är brett

Nya regler ska skydda grisar och nötkreatur mot PRRS och paratuberkulos. Den 1 september träder Jordbruksverket nya föreskrifter för sjukdomarna PRRS hos gris respektive paratuberkulos hos nötkreatur i kraft. Syftet är att skapa nationella krav för att förhindra sjukdomsspridning när grisar och nötkreatur flyttas mellan svenska. Du måste ha tillstånd för att få föda upp 3 kullar eller fler per år. Hon hade då varit omplacerad tidigare. Hunden ska kunna nå den del av stängslet som är strömförande när den står på marken och det får inte finnas någon risk för att hunden ska fastna i det. Veterinären debiterar för minst 30 minuter och därutöver för varje påbörjad 15‑minuters­period. har. Förslaget avser nya föreskrifter om ekologisk produktion och upphävande av de tidigare föreskrifterna (SJVFS 2015:29) till följd av att ändrade EU-regler träder ikraft den 1 januari 2022. Odlare måste i det nya reglerna ansöka om individuellt undantag från kravet på att använda ekologiskt utsäde eller utsäde under omställning Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla för vattenlevande djur. Sitter och läser igenom de nya reglerna från jordbruksverket och fastnar på: Djuren som du reser eller handlar med måste vara uppfödda i fångenskap och ha hållits i fångenskap sedan födseln. Du får inte ha vilda infångade djur.. Nya regler från Jordbruksverket för katt- och hundägare . De nya reglerna, som är brett förankrade och bygger på ny forskning, beskriver vilka behov hunden och katten har och vilka funktioner och mål som är viktiga för att djuren ska må bra. Djurhållarens ansvar blir tydligare och att det krävs kunskap för att hålla en katt eller hun

Jordbruksverket katt nya regler, en katt som ska resa till

Jordbruksverket tar nu bort regler som går utöver de regler som gäller på EU-nivå och som fördyrar produktionen för svenska odlare. s nya regler om skyddsåtgärder mot. Nya regler för hund- och kattägare. Från och med 15 juni har Jordbruksverket ändrat sina djurskyddsregler. De nya reglerna ska underlätta för hund- och kattägare att göra rätt och ta hand om sina djur på bästa sätt. Man beskriver vilka behov hunden och katten har och vilka funktioner och mål som är viktiga för att djuren ska må bra Nya regler oroar Sveriges ekobönder. Riks Ökad byråkrati. Ökade kostnader. Ökad osäkerhet. De nya reglerna för ekologisk produktion som träder i kraft efter nyår kan få stora negativa effekter för svensk ekologisk produktion. Risken att vi tappar i konkurrenskraft är överhängande, säger Elvira Forsström, LRFs expert på. Nya regler på gång för köttkaniner. Konsumtionen av kaninkött ökar, utan att det finns särskilda regler för arten. Jordbruksverket har därför tagit fram nya föreskrifter som nu skickas på remiss till bland annat Djurskyddet Sverige. I djurskyddslagen finns inte utrymme att ange specifika krav för varje hur varje art ska behandlas Jordbruksverket har gjort justeringar i reglerna som berör skötsel av mark som ligger i träda. Startdatumet för förbudet mot avslagning av träda ändras från den 1 mars till den 1 april

Nya regler för hästhållning. Är du nyfiken på de nya reglerna för hästhållning som gäller sedan 1 mars 2019? Nu finns de att läsa på Jordbruksverkets hemsida. Ett syfte med de nya föreskrifterna är att ge ökade möjligheter för den som vill utveckla sin hästhållning att hitta nya sätt att uppfylla hästens behov på EUs djurhälsoförordning. Från 21 april 2021 tillämpas EUs nya djurhälsoförordning i Sverige. Det betyder att aktiva hunduppfödare eller den som vill exportera hundar kan behöva registrera sin anläggning hos Jordbruksverket. Den nya EU-förordningen Animal Health Law, som kallas för djurhälsoförordningen, tillämpas i Sverige sedan. Bara var tredje häst registrerad - trots krav. Få hästar har registrerats - trots nya regler från i höstas. Arkivbild. Foto: TT. Sedan oktober 2021 ska alla hästar i Sverige vara. Vall i ekologisk produktion. Vallen har ett stort värde i ekologisk odling. Inte bara ur ekonomisk synvinkel, utan också sett i ett ekologiskt/biologiskt perspektiv. Detta råd i praktiken är en uppdatering av Vall i ekologiskt lantbruk. Här finns råd om anläggning, om vad du ska tänka på vid val av vallfröblandning och om gödsling

Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. infojour@jordbruksverket.se 036-15 63 36 Relaterade nyheter 18 Juni 2020 11:1 Efter EU-anmälan: Jordbruksverket föreslår nya regler för kontroll vid djurförsök. Jordbruksverket vill uppdatera sina föreskrifter angående försöksdjursverksamheten i Sverige. Detta efter att Djurens rätt anmält Sverige till EU-kommissionen för att inte leva upp till de krav som ställs i EU:s försöksdjursdirektiv

EUs nya djurhälsoförordning börjar att tillämpas i Sverige den 21 april 2021. Det betyder att aktiva hunduppfödare eller den som vill exportera hundar kan behöva registrera sin anläggning hos Jordbruksverket. Även vid import av hundar tillkommer nya regler Förslag till nya Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:xx) om hållande av hundar och katter (saknr L102) Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga oc Det blev verkstad! Nya regler för hästsemin träder i kraft den 1. April 2015. Efter stor beredning i en arbetsrupp och efter remissomgång har Jordbruksverket beslutat om nya regler för hästsemin. Det som öppnar för en utveckling i riktning mot nötsemin är de kompletterande upplysningar och förtydligande som framgår av förarbetena och som redovisats #Animal Health Law #jordbruksverket #nya EU-regler #registrera anläggning. av Hege Hellström visa Kommentera. Foto: Roland Thunholm . Sverige Hästhållare riskerar missa deadline för stallregistret. 21 september 2021 Relaterad läsning Foto: Roland Thunholm.

Läkemedelshantering - frågor kring detta hänvisas till Jordbruksverket & Läkemedelsverket. Receptförskrivning - här finner du samlad information hos Läkemedelsverket. OBS nya regler kommer att gälla för veterinär receptförskrivning from 28 januari 2022, mer information finner du på Läkemedelsverkets hemsida Samlade sidor om nya förordningen. Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare. Jordbruksverket har en tillfällig sida där kan du läsa om vad som. jordbruksverket nya regler om sanering av boxar tillkommer en kostnad om 100kr/box, betalas i sekretariatet. 6. För de som bokat inkvartering gäller samma ankomsttider, nyckel finns vid rummen och en förteckning över rummen sitter nere vid klubbhuset. Medtag sänglinne. 7. Elplatsbiljett skall hämtas ut i sekretariatet och läggas synligt. 8 Från 21 april 2021 tillämpas EUs nya djurhälsoförordning i Sverige. Det betyder att aktiva hunduppfödare eller den som vill exportera hundar kan behöva registrera sin anläggning hos Jordbruksverket. Den nya EU-förordningen Animal Health Law, som i Sverige kallas för djurhälsoförordningen, börjar tillämpas den 21 april 2021 Blanketten Anmälan ? djurhållning JSB3.1 använder du för anmäla en plats där du håller nötkreatur, grisar, får eller getter. Platsen får då ett så kallat produktionsplatsnummer. Du kan också använda blanketten för att anmäla ändringar på produktionsplatsen eller för att anmäla att djurhållningen p

Kontrollvägledning för djurskydd. Den här vägledningen omfattar kontroll av djurskydd enligt följande regler: kontrollförordningen. djurskyddslagen med förordning och föreskrifter. tvärvillkoren. På den här sidan presenterar vi vägledningen i stora drag. De kompletta texterna hittar du till höger Varför nya regler? Förra året ändrade Jordbruksverket reglerna för stöd till betesmarker och slåtterängar efter kritik från EU. Enligt EU var ändringarna inte tillräckliga och därför gör Jordbruksverket om reglerna en gång till. EU anser att Sverige i många fall har gett stöd till mark som inte är betesmark eller slåtteräng.

Artiklar om regeländringar inför 2022 Ekofakt

Nya regler för katt- och hundägare ska stärka skyddet för. Från och med den 15 juni gäller nya regler för hund- och katthållning. Målet är bland annat att tydliggöra djurens behov samt djurhållarens ansvar och krav på kompetens. Det är Jordbruksverket som har beslutat om de nya föreskrifterna Nya regler för ekologisk produktion 2022. 2021-11-17. Märkning och kontroll För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Jordbruksverket. Från den 1 januari 2022 ska den nya förordningen för ekologisk produktion, 2018/848, börja tillämpas Jordbruksverket vet inte varför andelen registrerade hästar är så låg, men ska tills nästa år försöka hitta en lösning på problemet. - Det är ett nytt regelverk Jordbruksverket har kompletterat föreskrifterna med ett nytt kapitel om dopning, som träder i kraft den 1 juli 2011. Tävlingsföreskrifterna reviderades för ett år sedan, och då togs även nya regler om dopning fram. På grund av bestämmelser om teknis

Jordbruksverket föreslår nya föreskrifter om djurskyddskontroll - stor vinst för försöksdjuren men risk för mer godtycke i kontrollen Djurens Rätt, som var en av remissinstanserna, är mycket positiva till förändringarna för försöksdjuren men ställer sig frågande till att krav på vissa kontroller tas bort Nya regler för hund- och kattägare. Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Reglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt. I dag lever det drygt 2 miljoner hundar och katter i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund Nya regler för ekologisk produktion 2022. Med utsäde menar vi både fröer och vegetativt förökningsmaterial, exempelvis lökar och utsädespotatis. Från 2022 gäller nya regler för odling av utsäde och annat växtförökningsmaterial. Syftet är att allt utsäde och annat växtförökningsmaterial ska var ekologiskt senast 2037 Nya djurskyddsregler från Jordbruksverket Med start den 15 juni 2021 träder nya djurskyddsregler i kraft av Jordbruksverket. Detta råd är för att minska oönskad dräktighet & oönskad förökning hos katter, detta för att allt för många hemlösa katter finns i Sverige

L102 - Djurskyddsregler för hundar och katter

Bara var tredje häst registrerad - trots kra

Jordbruksverket går bara grisbranschens ärenden. Debatt Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter för lantbruksdjur och häst har mött välgrundad kritik. Trots det skickas förslaget. Nya regler för utekatter - måste kastreras. Nya föreskrifter gäller snart för ägare till landets utekatter. Enligt nya förskrifter från Jordbruksverket måste ägarna till landets. Jordbruksverket förtydligar nu hur processen går inför att de nya EU-reglerna för ekologisk produktion träder i kraft år 2021. De nya EU-reglerna innebär en hel del förändringar för den som odlar ekologiskt i avgränsade bäddar i växthus, eftersom grundprincipen genomgående nu är att växter ska vara odlade i anslutning till marken och jorden Se de nya reglerna. Stark kritik mot avgifter. Vi är starkt kritiska till de avgifter för att söka dispens som Jordbruksverket föreslår. Andra länder tar inte ut en kostnad för detta, men i Sverige riskerar det nu bli dubbla avgifter för lantbrukaren, både till Jordbruksverket för dispensen och till certifieringsbolaget där kontrollen

Nya regler för hund- och kattägare Jordbruksverke

 1. Nya regler om hygien och kontroll8 När gäller livsmedelslagstiftningen?10 Spårbarhet 14 Egenkontrollprogram 15 Riskanalys med HACCP 16 Nationella branschriktlinjer16 Frivilliga kvalitetssäkringsprogram17 Miljölagstiftning - tillstånds- • Jordbruksverket: www.sjv.s
 2. Från och med den 15 juni gäller nya regler för hund- och katthållning. Målet är bland annat att tydliggöra djurens behov samt djurhållarens ansvar och krav på kompetens. Det är Jordbruksverket som har beslutat om de nya föreskrifterna
 3. Nya regler från Jordbruksverket för katt- och hundägare. 28 maj 2020. Från den 15 juni 2020 gäller nya regler för djurskydd för katter och hundar i Sverige. De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt 1 § Hundar och katter får inte hållas bundna och deras rörelsefrihet får inte begränsas utom i något.

Nya regler kring träd och buskar i - Jordbruksverke

 1. I nästa vecka, den 21 april, börjar EU:s nya djurhälsoförordning att gälla. Det innebär en rad nya regler för svenska uppfödare som exporterar och importerar hundar. Svenska hunduppfödare med en viss omfattning på sin verksamhet, eller som exporterar hundar, behöver senast 1 oktober registrera sin anläggning hos Jordbruksverket.
 2. När nya regler ska tas fram görs det tillsammans med producenter, konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel. Du kan också vara med och tycka till! Jordbruksverket har beslutat att sådana riktlinjer ska tas fram för att öka produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel
 3. Nya reglerna: 15 juni måste din utekatt vara kastrerad. Foto: Foto: Maja Suslin / TT, Janerik Henriksson/TT Nu har Jordbruksverket gjort nya regler för att höja kattens status
 4. Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad (pdf, 81 kB) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I Sverige kommer stora summor, både offentliga och privata, att satsas på en snabb och omfattande utbyggnad av bredband så att 90 procent av företagen och hushållen ska ges möjlighet till 100 megabit per sekund till år 2020
 5. Kattavel och nya regler - det här gäller. Den 15 juni 2020 infördes skärpta regler för okontrollerad fortplantning av katter som går utomhus. Men vad gäller vid kattavel? Är det olagligt att släppa ut sin okastrerade honkatt om man planerar att få en kull kattungar från den? SDF ställde frågan till Jordbruksverket

Kemisk ogräsbekämpning 2021 - Jordbruksverke

Regler, riktlinjer och lagar. Som hundägare har du ett stort ansvar för din hund, men också ett ansvar gentemot omgivningen och för samhället i stort. Det finns flera lagar du måste känna till, till exempel lagen om tillsyn av hund, djurskyddslagen och jaktlagen. Utöver detta finns kommunala ordningsstadgar som reglerar dina. Nya regler för sortering av lantbruksplast För att bättre kunna materialåtervinna den insamlade lantbruksplasten och därmed få en högre kvalitet och en så låg återvinningsavgift som möjligt, ska lantbruksplast sorteras i två fraktioner, en vit och en färgad

Bara var tredje häst registrerad hos Jordbruksverket Sv

 1. ister Eskil Erlandsson om Jordbruksverkets nya regelverk. Skrivelse till närings
 2. regler för hållande av sällskapsdjur, som till exempel kan omfatta har Jordbruksverket rätt att besluta om lämpliga åtgärder. Besluten människor och nya gnagare i hundens omgivning. Hunden blir dock själv inte sjuk och visar alltså inga symptom. AE är mycke
 3. Nya regler ska förenkla foderhanteringen, men nya grupper är nu tvungna att registrera sig hos Jordbruksverket. Egenodlade ärtor får nu användas i foder till fjäderfän. FOTO: Tina Andersson. Den nya foderföreskriften börjar gälla 1 januari 2019, och den är tänkt att förenkla hanteringen av foder, men innebär även att nya grupper.
 4. Publicerad. 4 aug 2017. Nya regler. Bild: Jens Kassnert. Bristen på legitimerade djursjukskötare i Sverige har gjort att Jordbruksverket beslutat att tillfälligt utöka djurvårdarnas medicinska arbetsuppgifter. När förslaget kom väckte det stark kritik från legitimerade djursjukskötare och Kommunal, som menade att legitimationen urvattnas
 5. Från årsskiftet 2022 gäller den nya EU-förordningen (2018/848) för ekologisk produktion. Eftersom KRAVs regler bygger på denna förordning, medför det vissa regeländringar och uppdateringar av KRAVs regler. På den här sidan hittar du information om hur EU-förordningen påverkar KRAVs regler, och hur det berör olika verksamheter
 6. istrationen av EU:s jordbrukspolitik är en.

Nya regler för biodling. Skyddet mot spridning av sjukdomarna blir sämre, aveln mot bättre bin kommer att försvåras och risken för ökad dödlighet hos bisamhällena ökar.. Det säger Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund i ett pressmeddelande, angående Jordbruksverkets nya föreskrifter för biodling Nya regler från 15 juni för hund- och kattägare. Postades den 27 maj, 2020 27 maj, 2020 Författare Pär Johansson. Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Läs mer här hos Jordbruksverket >> Nya regler. April 2021 infördes nya regler för registrering av fjäderfän. Registreringen är ett led i att förbättra smittspårningen vid sjukdomsutbrott. Reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet gäller även hobbyhöns Den 1 januari 2019 kommer nya regler gälla för kontroll av sjukdomar som drabbar bin. Foto: Mostphotos . På Jordbruksverket är man nöjd med de nya reglerna och menar att det kommer att bli enklare för biodlare. - De nya föreskrifterna kommer att ge effektivare smittutredningar och mindre krångel, säger Jackis Lannek, som varit en del.

Alla regler som presenteras idag är EU regler (ny EU förordning som träder i kraft 1 januari 2022). KRAVs regler bygger på EU regler därför behövde vi uppdatera våra regler. Fråga: Skörden räcker väl med genomsnitt per gröda! Svar: Enligt den nya EU-förordningen ska skörden dokumenteras per skifte Nya regler - även hobbyhöns måste registreras hos Jordbruksverket Från mitten av april blir det registreringsskuldighet om man så bara har har två höns (höns är sociala djur). Detta öppnar också efter registrering för de obligatoriska djurskyddskontrollerna som kostar tusentals kronor, även om anledningen till kraven uppges vara. Inrapportering av hästar ger ett gott smittskydd. Riks På nyheterna har man i dagarna kunnat höra att Jordbruksverket efterlyser inrapportering av samtliga hästar i Sverige. Det handlar om nya EU-regler och LRF Häst håller LRFs hästägande medlemmar uppdaterade. Här berättar LRF Hästs chef Erica Lindberg vad som gäller

Nya regler för betesmark. Bedömningen av vad som ska räknas som betesmark eller ej är på väg att ändras. Sannolikt innebär det att fler lantbrukare kan få gårdsstöd för sin betesmark. HÄSTVEDA: När det nya landsbygdsprogrammet träder i kraft 2015, innebär det bland annat förändringar kring ersättningar för betesmark Till exempel skulle all avhorning bli förbjuden, men nu finns möjligheten till undantag kvar, säger Jackis Lannek, handläggare, EU-regler ekologisk produktion på Jordbruksverket. Färre generella undantag När de nya förordningarna börjar gälla den 1 januari 2022 innebär det förändringar för ekologiska odlare och djurhållare i Sverige Nya regler för inresa till Sverige föreslås. Notiser. Nyheter. 09:00 tisdag, 11 januari, 2022. Folkhälsomyndigheten i Sverige föreslår nya regler vid inresa till landet, enligt en uppdatering på myndighetens hemsida på måndagen. I en hemställan som har lämnats in till regeringen sägs följande: - Kravet på att utländska.

Det blir inget skärpt koppeltvång för hundar i Uppsala, som tidigare diskuterats. Kommunen har beslutat att säga nej till förslaget. Det hade ifrågasatt hundens existens säger Rickard. Lag kastrering katt 2021 Jordbruksverket Nya regler för kastrering: förhindras från att föröka sig . Nya kastreringskrav för utekatter - det här gäller. Jordbruksverket Publicerad 27 maj 2020 kl 18.06. Kattägare kommer att behöva minska risken för oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion bland sina djur

Nya regler för hund- och kattägare - JordbruksverketHobbyhöns Jordbruksverket | de nya reglerna innebär att du